Zprávy

Analýza současného stavu průmyslu zpracování kabelových svazků

V současné době existují v Číně tisíce velkých a malých podniků na zpracování kabelových svazků a konkurence je velmi tvrdá.Za účelem získání konkurenčního kapitálu přikládají podniky vyrábějící kabelové svazky velký význam výstavbě hardwarových zařízení, jako je posílení výzkumu a vývoje zařízení na zpracování kabelových svazků.Budování základní konkurenceschopnosti a firemní kultury společnosti zároveň vytvořilo její vlastní jedinečné kulturní dědictví, plánování a zlepšování firemní image, vytváření a zlepšování rozvojové atmosféry podniku, rozšiřování a posilování měkké a tvrdé síly společnosti. podnik, obohacující a aktivizující nositele podnikové kultury v mnoha aspektech a zpočátku ustavující relativně ucelený vyspělý systém podnikové kultury, který poskytuje vitalitu pro udržitelný rozvoj podniku.

1

Tržní ekonomika se rychle mění.S diverzifikovaným vývojem potřeb zákazníků budou všichni výrobci postrojů přikládat velký význam segmentačnímu výzkumu trhu postrojů, aby našli svůj vlastní trh.Segmentace trhu kabelových svazků zahrnuje analýzu mnoha složitých problémů.Abychom viděli zákon tržní ekonomiky skrze vzhled trhu, potřebujeme úzkou spolupráci všech oddělení podniku.Jedním slovem, pokud chcete obsadit trh segmentací, není to jen pro balení.Musíte přesně analyzovat trh a najít vhodné způsoby komunikace a prodeje.

Abychom mohli vyvinout a dosáhnout průlomů v odvětví kabelových svazků, musíme zlepšit úroveň podniku a celého odvětví a přijmout příslušná protiopatření.Pokud se chce podnik na výrobu kabelových svazků zvětšit, musí nejprve vyřešit následující problémy:

Podniky vyrábějící kabelové svazky by měly pokračovat v technologických inovacích a vždy brát inovace jako duši konkurenceschopnosti podniku.Podle potřeb cílového trhu musí podniky poskytovat kompletní sadu řešení od technické podpory v rané fázi vývoje produktu, přes kontrolu kvality produktu a nákladů ve výrobě až po poskytování pozdějšího servisu a údržby.

Odvětví kabelových svazků by mělo být dále integrováno a restrukturalizováno, aby byla struktura měřítka rozumnější.V současné době existují tisíce domácích výrobců kabelových svazků, z nichž většina postrádá pokročilé systémy řízení, což má za následek zmatek v řízení odvětví kabelových svazků.Proto je nutné posílit výměny ve stejném odvětví, aby se zajistila řádná a rozumná integrace odvětví kabelových svazků.

Používání „výhody nízké ceny“ k obsazení trhu je běžným trikem čínských podniků, včetně podniků vyrábějících kabelové svazky.V určitém období může být výhodná nízká cena účinná.Ale aby byl podnik větší a silnější, výhoda nízké ceny nebude fungovat.Domácí podniky zabývající se výrobou kabelových svazků musí uvažovat o směru vlastního rozvoje a měly by se vzdát výhod s nízkými náklady, které přináší používání levné čínské pracovní síly, ale přijmout technologické výhody s vysokou přidanou hodnotou.

Důležitým důvodem konzervativního konceptu řízení a nízké tržní schopnosti domácích podniků s kabelovými svazky je to, že osoby s rozhodovací pravomocí toho moc nevědí o pokročilé teorii řízení a teorii tržní ekonomiky.Podnikatelé s rozhodovací pravomocí musí znát pokročilé koncepty řízení, mít dobrou úroveň ekonomické teorie a být schopni tuto teorii uvést do praxe.

 


Čas odeslání: 21. července 2022